Sisäpurku

Purkutyö tarkoittaa rakennuksen purkamista siististi, suunnitellusti ja hallitusti. Purkaminen suoritetaan erilaisia purkutyökoneita käyttäen, paikasta riippuen, sekä sisä- tai ulkotöinä. Purkutyöt sopivat esimerkiksi vanhojen rakennusten purkamiseen, asbestin hävittämiseen, sekä muun muassa vaativien rakennuskohteiden uudisrakentamiseen. Purkutyöt suoritetaan aina vastaavan mestarin alaisuudessa, eikä purkutyömaalle ole ulkopuolisilla pääsyä. Näin toimimalla varmistetaan työn turvallisuus, sekä aikataulujen pitävyys. Purkutyömaa aidataan ja mahdollisista meluhaitoista tai tärinähaitoista tiedotetaan lähikiinteistöjä. Työn suunnittelussa pyritään aina pitämään työstä ympäristölle aiheutuvat haitat mahdollisimman pieninä ja lyhytaikaisina.

Tilaa hinnastomme tästä